Food, beverages, tobacco and related products

22 dec

Number: 4897314

Country: Grenada

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


22-12-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Мездра
   ул. „Христо Ботев“ № 27
   Мездра
   3100
   Grenada
   Telephone: +359 35991092116
   E-mail: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
   Fax: +359 35991092523
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“ по обособени позиции


   2. Main CPV code:
    15000000, 15511000, 15540000, 15110000, 15130000, 15220000, 03142500, 15530000, 15600000, 03212100, 03221100, 03212210, 15322000, 15331100, 15331400, 15321000, 15332100, 15332200, 15332400, 15831000, 15833000, 15831600, 15842000, 15872200, 15841000, 15861000, 15863000, 15871260, 15872400, 15897200
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“ по обос. позиции: ОП № 1 „Мляко и млечни продукти“; ОП № 2 „Месо и месни продукти“; ОП № 3 „Риба и рибни продукти“; ОП № 4 „Яйца и яйчни продукти“; ОП № 5 „Масла и мазнини“; ОП № 6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; ОП № 7 „Картофи и кореноплодни“; ОП № 8 „Варива“; ОП № 9 „Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; ОП № 10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“; ОП № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“; ОП № 12 „Подправки - пресни и изсушени“; ОП № 13 „Други храни - майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и и билкови чайове; какао, трапезна сол; ОП № 14 „Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 849 700.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    „Мляко и млечни продукти“


   2. Additional CPV code(s):
    15511000, 15540000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални завединия на територията на Община Мездра.


   4. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти". Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 1 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хр. продукти.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    „Месо и месни продукти“


   10. Additional CPV code(s):
    15110000, 15130000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   12. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти". Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 2 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти.Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    „Риба и рибни продукти“


   18. Additional CPV code(s):
    15220000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   20. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 3 „Риба и рибни продукти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 3 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    „Яйца и яйчни продукти“


   26. Additional CPV code(s):
    03142500
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   28. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 4 „Яйца и яйчни продукти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 4 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    „Масла и мазнини“


   34. Additional CPV code(s):
    15530000
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   36. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 5 „Масла и мазнини“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 5 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    „Зърнени храни и храни на зърнена основа“


   42. Additional CPV code(s):
    15600000
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   44. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 6 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    „Картофи и кореноплодни“


   50. Additional CPV code(s):
    03212100, 03221100
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   52. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 7 „Картофи и кореноплодни“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 7 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
   57. Title:

    „Варива"


   58. Additional CPV code(s):
    03212210
   59. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   60. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 8 „Варива“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 8 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   61. Award criteria:
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:
   65. Title:

    „Зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове


   66. Additional CPV code(s):
    15322000, 15331100, 15331400
   67. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   68. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 9 „Зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 9 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   69. Award criteria:
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:
   73. Title:

    „Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“


   74. Additional CPV code(s):
    15321000, 15332100, 15332200, 15332400
   75. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   76. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 10 „Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 10 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните.


   77. Award criteria:
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:
   81. Title:

    „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“


   82. Additional CPV code(s):
    15831000, 15833000, 15831600, 15842000
   83. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   84. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 11 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   85. Award criteria:
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:
   89. Title:

    „Подправки — пресни и изсушени“


   90. Additional CPV code(s):
    15872200
   91. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   92. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 12 „Подправки — пресни и изсушени“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 12 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   93. Award criteria:
   94. Information about options:
    Options: no
   95. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   96. Additional information:
   97. Title:

    „Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол"


   98. Additional CPV code(s):
    15841000, 15861000, 15863000, 15871260, 15872400
   99. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на община Мездра.


   100. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 13 „Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 13 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   101. Award criteria:
   102. Information about options:
    Options: no
   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:
   105. Title:

    „Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“


   106. Additional CPV code(s):
    15897200
   107. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.


   108. Description of the procurement:

    Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 14 „Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 14 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.


   109. Award criteria:
   110. Information about options:
    Options: no
   111. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   112. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 135-276409
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 97.00-38/11.12.2017
   Lot No: 1
   Title:

   „Мляко и млечни продукти“


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    Number of tenders received from SMEs: 3
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Ийт уел“ ЕАД
    131449898
    бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 24219391
    E-mail: eat_well@abv.bg
    Fax: +359 28519492
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 153 000.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 153 000.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 97.00-39/11.12.2017
    Lot No: 2
    Title:

    „Месо и месни продукти“


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 3
     Number of tenders received from SMEs: 3
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „Ийт уел“ ЕАД
     131449898
     бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
     София
     1000
     Bulgaria
     Telephone: +359 24219391
     E-mail: eat_well@abv.bg
     Fax: +359 28519492
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 221 000.00 BGN
     Total value of the contract/lot: 221 000.00 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 97.00-51/18.12.2017
     Lot No: 3
     Title:

     „Риба и рибни продукти“


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 3
      Number of tenders received from SMEs: 3
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      „Крид“ ООД
      111031788
      ул. „Индустриална“ № 20
      Монтана
      3400
      Bulgaria
      Telephone: +359 96301001
      E-mail: krid@abv.bG
      Fax: +359 96300550
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 41 000.00 BGN
      Total value of the contract/lot: 41 000.00 BGN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 97.00-47/13.12.2017
      Lot No: 4
      Title:

      „Яйца и яйчни продукти“


     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-13
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 3
       Number of tenders received from SMEs: 3
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       „Камба—2000“ ООД
       106503454
       бул. „Демокрация“ № 17
       Враца
       3000
       Bulgaria
       Telephone: +359 92655342
       E-mail: kamba2000.ood@gmail.com
       Fax: +359 92655342
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
       Initial estimated total value of the contract/lot: 15 900.00 BGN
       Total value of the contract/lot: 15 900.00 BGN
      5. Information about subcontracting:

       Contract No: 97.00-46/13.12.2017
       Lot No: 5
       Title:

       „Масла и мазнини“


      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-13
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 3
        Number of tenders received from SMEs: 3
        Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
        Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
        Number of tenders received by electronic means: 0
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
       3. Name and address of the contractor:
        „Камба—2000“ ООД
        106503454
        бул. „Демокрация“ № 17
        Враца
        3000
        Bulgaria
        Telephone: +359 92655342
        E-mail: kamba2000.ood@gmail.com
        Fax: +359 92655342
        The contractor is an SME: yes
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
        Initial estimated total value of the contract/lot: 27 800.00 BGN
        Total value of the contract/lot: 27 800.00 BGN
       5. Information about subcontracting:

        Contract No: 97.00-50/18.12.2017
        Lot No: 6
        Title:

        „Зърнени храни и храни на зърнена основа“


       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 2
         Number of tenders received from SMEs: 2
         Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
         Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
         Number of tenders received by electronic means: 0
         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
         „Елиаз“ ООД
         175111752
         ул. „Самоковско шосе“ № 2Б
         София
         1000
         Bulgaria
         Telephone: +359 877512661
         E-mail: eliaz@gbg.bg
         Fax: +359 29734688
         The contractor is an SME: yes
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
         Initial estimated total value of the contract/lot: 98 500.00 BGN
         Total value of the contract/lot: 98 500.00 BGN
        5. Information about subcontracting:

         Contract No: 97.00-45/11.12.2017
         Lot No: 7
         Title:

         „Картофи и кореноплодни“


        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 4
          Number of tenders received from SMEs: 4
          Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
          Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
          Number of tenders received by electronic means: 0
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
         3. Name and address of the contractor:
          „Ийт уел“ ЕАД
          131449898
          бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
          София
          1164
          Bulgaria
          Telephone: +359 24219391
          E-mail: eat_well@abv.bg
          Fax: +359 28519492
          The contractor is an SME: yes
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
          Initial estimated total value of the contract/lot: 17 000.00 BGN
          Total value of the contract/lot: 17 000.00 BGN
         5. Information about subcontracting:

          Contract No: 97.00-44/11.12.2017
          Lot No: 8
          Title:

          „Варива"


         6. Award of contract
          1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
          2. Information about tenders:
           Number of tenders received: 4
           Number of tenders received from SMEs: 4
           Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
           Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
           Number of tenders received by electronic means: 0
           The contract has been awarded to a group of economic operators: no
          3. Name and address of the contractor:
           „Ийт уел“ ЕАД
           131449898
           бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
           София
           1164
           Bulgaria
           Telephone: +359 24219391
           E-mail: eat-well@abv.bg
           Fax: +359 28519492
           The contractor is an SME: yes
          4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
           Initial estimated total value of the contract/lot: 24 000.00 BGN
           Total value of the contract/lot: 24 000.00 BGN
          5. Information about subcontracting:

           Contract No: 97.00-43/11.12.2017
           Lot No: 9
           Title:

           „Зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове


          6. Award of contract
           1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
           2. Information about tenders:
            Number of tenders received: 4
            Number of tenders received from SMEs: 4
            Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
            Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
            Number of tenders received by electronic means: 0
            The contract has been awarded to a group of economic operators: no
           3. Name and address of the contractor:
            „Ийт уел“ ЕАД
            131449898
            бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
            София
            1164
            Bulgaria
            Telephone: +359 24219391
            E-mail: eat_well@abv.bg
            Fax: +359 28519492
            The contractor is an SME: yes
           4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
            Initial estimated total value of the contract/lot: 74 000.00 BGN
            Total value of the contract/lot: 74 000.00 BGN
           5. Information about subcontracting:

            Contract No: 97.00-42/11.12.2017
            Lot No: 10
            Title:

            „Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“


           6. Award of contract
            1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
            2. Information about tenders:
             Number of tenders received: 4
             Number of tenders received from SMEs: 4
             Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
             Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
             Number of tenders received by electronic means: 0
             The contract has been awarded to a group of economic operators: no
            3. Name and address of the contractor:
             „Ийт уел“ ЕАД
             131449898
             бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
             София
             1164
             Bulgaria
             Telephone: +359 24219391
             E-mail: eat_well@abv.bg
             Fax: +359 28519492
             The contractor is an SME: yes
            4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
             Initial estimated total value of the contract/lot: 65 000.00 BGN
             Total value of the contract/lot: 65 000.00 BGN
            5. Information about subcontracting:

             Contract No: 97.00-48/13.12.2017
             Lot No: 11
             Title:

             „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“


            6. Award of contract
             1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-13
             2. Information about tenders:
              Number of tenders received: 4
              Number of tenders received from SMEs: 4
              Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
              Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
              Number of tenders received by electronic means: 0
              The contract has been awarded to a group of economic operators: no
             3. Name and address of the contractor:
              „Камба—2000“ ООД
              106503454
              бул. „Демокрация“ №17
              Враца
              3000
              Bulgaria
              Telephone: +359 92655342
              E-mail: kamba2000.ood@gmail.com
              Fax: +359 92655342
              The contractor is an SME: yes
             4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
              Initial estimated total value of the contract/lot: 62 000.00 BGN
              Total value of the contract/lot: 62 000.00 BGN
             5. Information about subcontracting:

              Contract No: 97.00-49/13.12.2017
              Lot No: 12
              Title:

              „Подправки — пресни и изсушени“


             6. Award of contract
              1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-13
              2. Information about tenders:
               Number of tenders received: 4
               Number of tenders received from SMEs: 4
               Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
               Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
               Number of tenders received by electronic means: 0
               The contract has been awarded to a group of economic operators: no
              3. Name and address of the contractor:
               „Камба—2000“ ООД
               106503454
               бул. „Демокрация“ № 17
               Враца
               3000
               Bulgaria
               Telephone: +359 92655342
               E-mail: kamba2000.ood@gmail.com
               Fax: +359 92655342
               The contractor is an SME: yes
              4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
               Initial estimated total value of the contract/lot: 9 000.00 BGN
               Total value of the contract/lot: 9 000.00 BGN
              5. Information about subcontracting:

               Contract No: 97.00-41/11.12.2017
               Lot No: 13
               Title:

               „Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол"


              6. Award of contract
               1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
               2. Information about tenders:
                Number of tenders received: 4
                Number of tenders received from SMEs: 4
                Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
                Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
                Number of tenders received by electronic means: 0
                The contract has been awarded to a group of economic operators: no
               3. Name and address of the contractor:
                „Ийт уел“ ЕАД
                131449898
                бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
                София
                1164
                Bulgaria
                Telephone: +359 24219391
                E-mail: eat_well@abv.bg
                Fax: +359 28519492
                The contractor is an SME: yes
               4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                Initial estimated total value of the contract/lot: 23 500.00 BGN
                Total value of the contract/lot: 23 500.00 BGN
               5. Information about subcontracting:

                Contract No: 97.00-40/11.12.2017
                Lot No: 14
                Title:

                „Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“


               6. Award of contract
                1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-11
                2. Information about tenders:
                 Number of tenders received: 4
                 Number of tenders received from SMEs: 4
                 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
                 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
                 Number of tenders received by electronic means: 0
                 The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                3. Name and address of the contractor:
                 „Ийт уел“ ЕАД
                 131449898
                 бул. „Ген. Скобелев“ № 69, ет. 2, ап. 4
                 София
                 1164
                 Bulgaria
                 Telephone: +359 24219391
                 E-mail: eat_well@abv.bg
                 Fax: +359 28519492
                 The contractor is an SME: yes
                4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                 Initial estimated total value of the contract/lot: 18 000.00 BGN
                 Total value of the contract/lot: 18 000.00 BGN
                5. Information about subcontracting:

              7. Section VI
               1. Additional information
               2. Procedures for review
                1. Review body
                 Комисия за защита на конкуренцията
                 бул. „Витоша“ № 18
                 София
                 1000
                 Bulgaria
                 Telephone: +359 29884070
                 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
                 Fax: +359 29807315
                2. Body responsible for mediation procedures

                3. Service from which information about the review procedure may be obtained

                 Жалбите се подават съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.               3. Date of dispatch of this notice
                2017-12-20